top of page

Opportunity: Càpsula de reentrada

Uns dels reptes d’enginyeria més importants dels últims anys ha estat el disseny del Moon Lander, Eagle: una càpsula que havia d’allunar de forma segura perquè Armstrong i Aldrin poguessin caminar sobre la lluna. Per grups, us demanem de fer el mateix: dissenyar una càpsula perquè un ou, llençat des de ben amunt sobrevisqui a l’impacte del terra.

Us proposem dissenyar i construir una càpsula que, llençada des de una alçada molt alta sobrevisqui l'impacte amb el terra. 

El taller està dividit en 4 etapes:

  1. El primer dia es farà la sessió de benvinguda on presentarem els astronautes i les bases teòriques necessaries per construir la càpsula de reentrada. 

  2. Després, s'hauran d'entregar els planells de construcció i s'hauran de demanar els materials necessaris per construir el vostre disseny (només tindreu 30 tokens!)

  3. Quan la fase de construcció hagi finalitzat, caldrà entregar un video explicant perquè el vostre disseny és el millor!

  4. Finalment, farem una jornada de llançaments per posar a prova els vostres dissenys. 

Càpsula de reentrada: L'activitat

Dissenys d'activitats anteriors

bottom of page